Diverse People in a Support Group Session

Sorby Consulting

Utveckla ditt ledarskap, din samarbetsförmåga och dina relationer.


Business coach makes presentation for corporate staff using flip chart

Hur ser den perfekta arbetsplatsen ut för dig?

Hur skulle du vilja att det fungerade i just din arbetsgrupp? Hur vill du vara som ledare?


I alla organisationer och grupper finns det utmaningar, men oftast ännu större utvecklingsmöjligheter.


Sorby Consulting stöttar dig i att förbättra verksamhetens resultat och individernas trivsel på arbetsplatsen genom skräddarsydda utvecklingsinsatser utifrån de behov och önskemål som finns.


Vi erbjuder också UGL-kurser för dig som är intresserad av att utvecklas, både personligen och professionellt, som ledare och medarbetare.


Min ledningsgrupp spenderade en eftermiddag under Annas ledning för att utveckla oss som grupp, med fokus på IDI. Vi är en liten grupp men Anna lyckades bra att få med oss och få igång diskussionerna. Vi känner varandra väl i gruppen, vilket kan vara både för- och nackdel, men Anna lyckades få igång nya tankesätt hos oss alla och höll det hela på en mycket bra nivå.

Det blev aldrig tråkigt utan man var med och snappade upp nya tankar och diskussioner hela tiden. Jag var väldigt nöjd efteråt och en stor del av det berodde på Annas upplägg och hennes förmåga att få med oss i samtalet. Jag kan utifrån min nya kunskap utveckla och förbättra mitt ledarskap, samt min kontakt med kunder och medarbetare.

Tommy Stenström,

Affärsområdeschef transport och logistik,

Gotlands

Åkericentral

"Jag gick UGL-kursen 2021. Superbra kurs med jättebra upplägg med internat som gör att man kan fokusera och hänge sig helt. Kursen var otroligt berikande, både privat och professionellt! Jag upplevde att jag utvecklades väldigt mycket som människa och klev ut från kursen med en helt annan självkänsla och insikt kring vem jag var och hur jag uppfattades av andra människor. Trots att det gått 1,5 år sedan jag gick kursen, så använder jag ofta de "verktyg" jag fick lära mig men vilar också tryggare i mig själv. Anna var en mycket trygg, kunnig och inspirerande ledare som lyssnade och gav relevant feedback. Jag skulle gärna anlita henne igen! Stort tack!"

Cecilia Hammarström,

VD och ägare BoMAN Restaurering Ab

Tjänster

 • UGL: 5-dagars kurs på internat Toftagården, Gotland. Läs mer


 • IDI - minst en halvdag, men kan med fördel ägnas lite mer tid för att komma till djupare insikter. Läs mer


 • Grupputveckling halvdag, heldag eller 2-3 dagar utifrån behov och önskemål


Diverse People in a Support Group Session
Diverse People in a Supporting Group Session


Detta är en kurs för alla som vill utveckla sig själva som ledare och medarbetare. UGL-konceptets kurser skiljer sig från traditionell ledarskapsutbildning genom att de inte vuxit fram utifrån en specifik teori eller i syfte att lära ut ”rätt sätt” att göra saker.

Istället bygger de på en upplevelsebaserad modell som utgår från deltagarnas reflektion ”här och nu”, det vill säga vad som händer med dem själva och i gruppen när de genomför olika uppgifter.

Exempelvis hur fungerar vi i grupptryck, kommunikation, beslutsfattande och gemensam problemlösning.


UGL är en ledarskapsutbildning vars koncept i Sverige ägs av Försvarshögskolan och alla handledare har avtal med FHS för att få anordna kurser. Läs gärna mer här.Man talking in group therapy session

Aktuella kurstillfällen 2024:

v.12, v.21, v.37 & v.46


Diverse People in a Supporting Group Session

IDI är ett verktyg som ger insikter om hur andra upplever dig, i arbetet eller i andra sammanhang. Till skillnad från många andra koncept så bygger IDI:s resultat inte på en självskattning utan på att andra svarar på frågor om dig. Verktyget är till stor hjälp i samarbetssammanhang där vi är beroende av vår kommunikation med andra – och förståelse för varandra!


Läs gärna mer på IDI:s hemsida


Erfarenhet

 • Handledare för UGL kurser sedan 2018
 • Kursledare på KTH
 • Uppdrag inom grupputveckling åt kommuner och företag
 • Kartläggning och analys baserad på intervjuer
 • Projektledare och arbetsledare i olika sammanhang, bland annat på länsstyrelsen i Gotlands län


Anna Sorby

organisations- och ledarskapskonsult


Expertis

 • UGL
 • IDI
 • Utvecklande ledarskap
 • Coaching
 • Gruppdynamik
 • Kommunikation
 • Konfliktförebyggande
 • Spelregler (framtagande & förankring)

Bakgrund

Internationella relationer (Master) inkl. praktik på UNEP, New York

2014 Stockholms Universitet

Miljövetare/Statsvetare (Kandidat)

2009 Göteborgs Universitet


IDI certifiering 2018

Fördjupad UGL 2017

Handledar-UGL 2017

UGL 2013


Projektledning & ledarskap - Högskolan på Gotland 2010

Kontakt


Copyright © 2023 SORBY CONSULTING


LinkedIn

Anna Sorby

Telefon

(+46) 070 827 04 47

Sorby Consulting är baserad på Gotland men arbetar över hela Sverige.
Samarbetspartners: